Chào mừng bạn đến với Web LangSon12CTK85-88

Hãy làm phong phú hơn trang Web này. Bạn hãy đưa toàn bộ ảnh của mình từ những năm học phổ thông cấp 1.

Xin Chào
Hoàng Quốc Hưng

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.